Välkommen till Den envisa Diabetikern.

Vården

I alla diabetikerns liv så är God egenvård med understöd från vården ett Måste. God Egenvård innebär Kost, Motion, Goda värden. Ha koll, Justera och anpassa. Allt för att fördröja eller undgå följdsjukdomar som drabbar både Ty 1 och Typ 2 diabetiker.

Följdsjukdomar som är vanligast är Synnedsättning eller Blindhet, Nervskador och bortfall av känsel i fötterna. Hjärtsjukdomar, Mag- tarm problem. Njur- lever sjukdomar. Listan kan göras oändlig eftersom diabetes långsamt bryter ner kroppen inifrån.

Vården ser olika ut för Typ 1 diabetiker och Typ 2 diabetiker. Typ 1 där man tar sprutor och inte har någon egen insulintillverkning i kroppen har sin vård hos ett diabetesteam på sjukhusen. Typ 2 diabetes som i regel behandlas med tabletter (även till viss del sprutor) då man har en viss egenproduktion av insulin. Behandlas på vårdcentraler. Ja har träffat diabetesteams personal som tycker att all vård av diabetiker av båda sorterna ska tas om hand om på sjukhusen.

Jag har träffat gråtfärdiga diabetiker typ 2 som inte får den hjälp dom har rätt till på vårdcentralen. Dom får sin medicin konstant bara dom talar om att den är slut så visp så har dom ny medicin utan uppföljning av diabetesen eller en kontakt med läkare eller diabetessköterska.

Å andra sidan för Typ 1 diabetiker så har man minst 4 besök per år hos sitt vårdteam på sjukhuset hos specialistläkare och diabetessköterskor. I dessa besök minst 1 gång per år ingår kontroll hos fotsjukvården. Detta vittnar en hel del Typ 2 diabetiker inte existerar för dom via vårdcentralen.

Jag har tidigare varit inne på den psykiska delen i samband med diabetes och fortsätter att vidhålla den då detta är en hysterisk omställning i livet. Att som det fungerar idag få en kronisk sjukdom och en bunt med foldrar som talar om hur du ska sköta dig och sen Tack och Hej är INTE att ta hand om folk inom vården. Snarare tvärtom det är en löpande band princip.  Typ 2 diabetiker ska få en längre introduktion på sjukhuset det kallas för ”diabetesvecka”. Hit kommer då splittrade Typ 2 diabetiker för att få veta mer om sin kunskap och testa olika saker. En del av dom har gått länge på vårdcentralen en del är precis nyupptäckta. Det som händer nu är att diabetespersonalen på sjukhuset ändrar eller säger annorlunda mot vad personalen på vårdcentralen informerat om!

Detta är under all kritik ur alla synvinklar. Att inte ha en riktlinje som fungerar lika från båda hållen är horribelt för patienten.

Jag brukar gå på dom här veckorna ibland bara för att ge mig själv en spark i rumpan. Men det slutar i regel med att jag själv svarar på frågor till dom andra. Att stuva in information i en patient utan möjlighet till samtalsdelar och även en och samma riktlinje har oftast motsatt effekt.

Vården måste tänka om. Beslutsfattarna måste ta tag i detta kanske backa 6 steg för att se över hela den dramatiska utveckling som gått så fort och tänka ett par varv till. Detta berör inte bara oss diabetiker utan alla som söker vård idag.

Personligen så har jag 5 olika vårdinrättningar och det har jag valt själv då jag känner mig tryggast med dessa personer på dom olika ställena. Jadå man kan göra så. Det blir knöligare för vården men funkar det för dig som patient så är det din rättighet.

Man kan inte skapa mer psykiskt lidande genom att inte ge rätt kunskap och framför allt samma kunskap samtidigt kräva att man ska fixa sin Egenvård.