Om Oss

Om Oss

Kunskap om Diabetes

Diabeteskunskap – en informationskanal till förebyggande diabetesvård.
Diabeteskunskap jobbar med direktkontakt för att informera om diabetes i hela samhället men med fokus där vi tror oss kunna göra mest nytta.

Vad kan vi erbjuda er!

 • Vi kan prata om förebyggande diabetesvård
 • Vi erbjuder uppföljande kontakt
 • Vi är tillgängliga över hela Sverige med vår kunskap

Vår kunskap är vår styrka.
Som diabetiker har vi en mycket bred kunskap om sjukdomen, hur det är att leva med den och hur omgivningen, vårdgivare, anhöriga samt hur samhället i stort ska kunna vara ännu mer stödjande.

Vi vill redan i detta informationsmaterial ge några konkreta exempel på områden där vi kan stötta och hjälpa till.

 • Vad bör vårdpersonal inom äldreomsorgen tänka på?
 • Vad är viktigt för polis, brandkår, ambulans och tex. väktare att känna till om diabetes?
 • Vilken information är av vikt för kommunerna att känna till? (Diabetiker finns överallt.)
 • Vilka råd kan vi ge till anhöriga till diabetiker?
 • Sist med inte minst – vi kan givetvis ge goda råd till diabetikerna själva.

Hur vi arbetar.

Vi informerar, håller workshops och föreläsningar kring ämnet.
Vi ger konkreta råd, pratar om vår erfarenhet, hur vi alla kan arbeta förebyggande och hur man håller sin diabetes på rätt nivå.
Vi har god insikt om diabetesvården och vilka hjälpmedel som finns att tillgå.

Detta kan ni boka hos oss:

 • Föreläsningar om livet med diabetes ur alla aspekter
 • Gruppsamtal med nya/äldre diabetiker
 • Informationsträffar till samhället och arbetsgivare m.fl.

Beträffande samtal om mediciner och doser, hänvisar vi till respektive vårdgivares diabetesteam.